LuanLuu's Hồ Sơ
Thành Viên Mới
3
Điểm

Hỏi
0

Trả Lời
1

  • Thành Viên Mới Asked on 2020-11-10 in Đời Sống.

    @UyenDo: Theo cảm nhận của cá nhân tui cũng như mấy đứa bạn mà tui rủ đi chung thì tarot cũng khá hay, nó mang lại giá trị tinh thần rất to lớn. Như kiểu ông bà mình nói” tư tưởng không thông thì vác cái bình đông cũng không nổi” ấy. Nó đã thông tư tưởng của chúng ta rất nhiều. Nhưng nếu bạn đang xuôn xẻ thì không nên đi xem, để khi nào bạn có vấn đề gì khó nghĩ thì hãy đi xem nhé.

    • 314 views
    • 13 answers
    • 0 votes